Prosjektet MARCSMAN - European Institute of Planted Forest

Prosjektet MARCSMAN

Prosjektet MARCSMAN

Prosjektet MARCSMAN

English version
Norsk skog

Bakgrunn

Mens vi forventer at økte temperaturer i vekstsesongen vil føre til økt produktivitet for gran (Picea abies (L.) Karst) i store deler av treslagets utbredelsområde i boreal skog, vil et endret klima også kunne gjøre grana mere utsatt for biotiske og abiotiske skader.Særlig viktig er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter episoder med våt snø, som kan medføre store økonomiske tap og potensielt endre et skogområde fra å være et karbonsluk til å bli en kilde til karbonutslipp. Risikoen for slike skader er avhengig av lokale klima- og jordbunnsforhold, men også av trærnes stabilitet som i stor grad påvirkes gjennom skogbehandlingen. For å optimalisere både virkeproduksjon og opptak av karbon på skogarealene trengs kunnskap om samspillet mellom trærnes vekstforhold, skogbehandlingen og klima- og værforhold som påvirker risiko for for vind- og snøbrekkskader.

Knust gran gran

Hovedmålet med MARCSMAN er å framskaffe kunnskap og verktøy som trengs for å optimalisere skogbehandlingen i et endret klima og ved ulik risiko for vind- og snøbrekkskader. I prosjektet skal det utvikles metoder og modeller som skal gjøre det mulig å:
(1) oppdatere estimater for granskogens produksjonsevne under endrede vekstforhold med en ny aldersfri boniteringsmetode;
(2) kartlegge sannsynligheten for stormfelling og snøbrekk for enkelttrær og skogbestand; og
(3) forutsi produksjon og skaderisiko i granskog ved ulike tetthets- og tynningsregimer i et endret klima.

Delprosjekt (DP)

DP1 Bonitet
DP2 Vekst i ungskog
DP3 Ttynning
DP4 Risiko for snø- og vindskader
DP5 Beslutningstøtte

Connections between WorkPackages

Medlemsorganisasjoner

NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research

NMBU – Norwegian University of Life Sciences

The Norwegian Meteorological Institute

STATSKOG SF – The Norwegian State Forest Service

SLU- Swedish University of Agricultural Sciences

IEFC – Institut Européen de la Forêt Cultivée

Fritzøe Skoger AS

Brosjyre

A5 brosjyre for visning

A5 brosjyre for utskrift